Registr vozů Kroměříž

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Velké nám. 115
767 01 Kroměříž

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 07:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Středa: 07:30 – 12:00 12:30 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

JUDr. Ivana Bukovská, ved. odboru 573 321 270 573 321 361 Ivana.bukovska@mesto-kromeriz.cz
Ing. Ludmila Martišková – vedoucí odd. RV 573 321 170 ludmila.martiskova@mesto-kromeriz.cz
Ladislav Szabó – technik, registr vozidel 573 321 368 ladislav.szabo@mesto-kromeriz.cz
Ludmila Pospíšilová – technik 573 321 364 ludmila.pospisilova@mesto-kromeriz.cz
Mgr. Monika Doláková–ved. odd. dopravy a SH 573 321 371 monika.dolakova@mesto-kromeriz.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016