Registr vozů Kravaře

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Tyršova 5
747 21 Kravaře

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 08:00 – 12:00 13:00 – 14:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Ivo Lasák – vedoucí odboru 553 777 570 553 777 588 ivo.lasak@kravare.cz
Zbyněk Ripka – technik,registr vozidel 553 777 571 zbynek.ripka@kravare.cz
Bc. Monika Piškulová – registr vozidel 553 777 572 monika.piskulova@kravare.cz
Petr Vinklárek – SME, komisař 553 777 574 petr.vinklarek@kravare.cz
Richard Barvík – registr řidičů 553 777 574 doprava@kravare.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016