Registr vozů Kaplice

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Linecká 391
382 41 Kaplice

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Mgr. Karel Čajan – vedoucí odboru 380 303 105 380 303 108 karel.cajan@mestokaplice.cz
Petr Uher – technik, registr vozidel 380 303 101 uher@mestokaplice.cz
Aranka Mašková – registr vozidel 380 303 102 maskova@mestokaplice.cz
Lenka Michalová – registr řidičů 380 303 103 michalova@mestokaplice.cz
Marie Rauchová – registr vozidel,řidičů 380 303 103 rauchova@mestokaplice.cz
Václav Srogončík-přestupky,bodový systém 380 303 108 srogoncik@mestokaplice.cz
Jaroslav Pavel-zkuš.komisař,přestupky 380 303 108 pavel@mestokaplice.cz
Mgr. Miroslav Trs – SME 380 303 107 trs@mestokaplice.cz
Bc. Ivana Sosnová, agenda řidiů a TAXI 380 303 103 ivana.sosnova@mestokaplice.cz
Ilona Cenzovová, agenda dopr.přestupků 380 303 104 cenzovova@mestokaplice.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016