Registr vozů Jablonec nad Nisou

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Komenského 8
467 51 Jablonec nad Nisou 1

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Středa: 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Bc.Zdeněk Tomek-ved.odboru, zkuš.komisař 483 357 730 483 357 765 tomek@mestojablonec.cz
Bc. Jan Plíva – registr, zkušeb.komisař 483 357 737 pliva@mestojablonec.cz
Jaroslav Čech,techn.,reg.voz,SME, ZK 483 357 761 cech@mestojablonec.cz
Šárka Svobodová – registr vozidel 483 357 735 svobodova@mestojablonec.cz
Bohdana Holasová – registr vozidel 483 357 734 holasova@mestojablonec.cz
Jana Žemličková – registr vozidel 483 357 733 zemlickova@mestojablonec.cz
Ivana Slanařová – registr řidičů 483 357 731 slanarova@mestojablonec.cz
Jitka Chytková – registr řidičů 483 357 732 chytkova@mestojablonec.cz
Radka Bursová – registr řidičů 483 357 756 bursova@mestojablonec.cz
Mgr. Lenka Tomková–ved.odd.přestupků 483 357 769 483 357 719 tomkova@mestojablonec.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016