Registr vozů Hustopeče

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Dukelské nám. 2
693 01 Hustopeče

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Středa: 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Mgr. Dana Prajková – vedoucí odb.dopravy 519 441 071 519 441 073 dopravni@hustopece-city.cz
Miroslav Chládek – technik 519 441 073 chladek.dopravni@hustopece-city.cz
Petra Čechlovská – registr vozidel 519 441 074 cechlovska.dopravni@hustopece-city.cz
Petr Pacela, SME, autoškoly 519 441 075 pacela.dopravni@hustopece-city.cz
Petra Francová-registr řidičů 519 441 076 francova.dopravni@hustopece-city.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016