Registr vozů Havířov

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Svornosti 2
736 01 Havířov – Město

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00
Čtvrtek: 08:00 – 14:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Irena Balounová-ved.odb.vnitra a ŽÚ 596 803 285 596 803 397 balounova.irena@havirov-city.cz
Ing. Lenka Lincerová – vedoucí oddělení 596 803 373 lincerova.lenka@havirov-city.cz
Bc. Pavel Tišl – registr 596 803 377 tisl.pavel@havirov-city.cz
Ing. Bohuslav Bauer – technik, registr 596 803 379 bauer.bohuslav@havirov-city.cz
Michaela Kořínková – registr 596 803 382 korinkova.michaela@havirov-city.cz
Pavlína Feberová – registr 596 803 383 feberova.pavlina@havirov-city.cz
Bc. Lenka Němcová – technik, registr 596 803 386 nemcova.lenka@havirov-city.cz
Petr Kodys – registr 596 803 173 kodys.petr@havirov-city.cz
Ing. Jiří Nowák, vedoucí správního odboru 596 803 166 596 803 188 nowak.jiri@havirov-city.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016