Registr vozů Frýdlant

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
nám. T.G.Masaryka 37
464 13 Frýdlant

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ludvík Pfleger, pověřen vedením odboru 482 464 041 482 464 047 ludvik.pfleger@mu-frydlant.cz
Mgr. Karel Šimák 482 464 048 karel.simak@mu-frydlant.cz
Alena Skákalíková – registr 482 464 047 alena.skakalikova@mu-frydlant.cz
Martin Dachs 482 464 047 martin.dachs@mu-frydlant.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016