Registr vozů Děčín

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Milena Šikýřová Mestlová,VO registru vozidel i řidičů 412 591 172 412 591 467 milsiky@mmdecin.cz
Milan Král – technik 412 591 244 412 591 420 milan.kral@mmdecin.cz
Bc. Jan Vtelenský – technik 412 591 423 jan.vtelensky@mmdecin.cz
Jiří Řehák – technik 412 591 245 jiri.rehak@mmdecin.cz
Zlata Paroubková – registr 412 591 241 zlata.paroubkova@mmdecin.cz
Alice Hanáčková – registr 412 591 424 alice.hanackova@mmdecin.cz
Pavel Čermák – kont. osoba CRV 412 591 243 pavel.cermak@mmdecin.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016