Registr vozů Dačice

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Krajířova 27/I
380 13 Dačice

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00
Pátek: 08:00 – 14:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Pavel Gřunděl – pověřen vedením odboru 384 401 247 384 401 259 dovozy@dacice.cz
Ing. Miloš Satrapa –reg.vozidel,zkuš.komisař 384 401 258 vozidla2@dacice.cz
Bc. Iveta Kabelková – vozidla 384 401 258 vozidla1@dacice.cz
Lucie Šindelářová-reg. řidičů 384 401 259 průkazy@dacice.cz
Markéta Pátková – řidiči 384 401 259 prestupkydoprava@dacice.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016