Registr vozů Český Krumlov

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 07:30 – 17:00
Úterý: 07:30 – 11:00
Středa: 07:30 – 17:00
Pátek: 07:30–12.00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Jan Sládek, vedoucí odboru 380 766 500 380 766 444 jan.sladek@mu.ckrumlov.cz
Lenka Přívratská,technik, ved. oddělení DSA 380 766 510 lenka.privratska@mu.ckrumlov.cz
Jan Lochmann – technik, registr 380 766 511 jan.lochmann@mu.ckrumlov.cz
Andrea Vejvodová – registr 380 766 502 andrea.vejvodova@mu.ckrumlov.cz
Petra Helclová – registr 380 766 508 petra.helclova@mu.ckrumlov.cz
Kateřina Neubauerová – registr 380 766 508 katerina.neubauerova@mu.ckrumlov.cz
Bc. Jiří Pahorecký, zkušební komisař + SME 380 766 517 jiri.pahorecky@mu.ckrumlov.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016