Registr vozů Český Brod

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Husovo nám. 70
282 24 Český Brod

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Jan Pohůnek – vedoucí odboru 321 612 191 321 612 203 pohunek@cesbrod.cz
Vladimír Mrvík – zástupce ved.odboru, technik, registr, SME 321 612 194 mrvik@cesbrod.cz
Dana Machovská – registr vozidel 321 612 193 machovska@cesbrod.cz
Miroslava Kopfhammerová-registr vozidel 321 612 192 koprfhammerova@cesbrod.cz
Martina Levíčková-registr řidičů 321 612 195 levickova@cesbrod.cz
Tomáš Hor – správce IT 321 612 257 hor@cesbrod.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016