Registr vozů České Budějovce

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Nám. Př. Otakara II. č.1
370 92 České Budějovice

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Úterý: 08:00 – 14:00
Středa: 08:00 – 17:00
Čtvrtek: 08:00 – 14:00
Pátek: 08:00 – 11:30

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Jaroslav Mráz – vedoucí odb.dopravy 386 804 402 386 804 450 mrazj@c-budejovice.cz
Ing. Ladislav Hostěnský – vedoucí EV 386 804 412 386 804 414 hostenskyl@c-budejovice.cz
Ludvík Starý – technik, SME 386 804 419 staryl@c-budejovice.cz
David Novák, DiS.( Kněžská 19) 386 804 433 NovakD@c-budejovice.cz
Informace 386 804 420 doprava@c-budejovice.cz
Agenda řidičských průkazů je vedena u odboru Matriční úřad zrnovae@c-budejovice.cz
Eva Čečáková- vedoucí Matričního úřadu cecakovae@c-budejovice.cz
Jana Kusová – ŘP 386 802 116 kusovaj@c-budejovice.cz
Eva Zrnová – ŘP 386 802 113 zrnovae@c-budejovice.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016