Registr vozů Bystřice nad Pernštejnem

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Masarykovo nám. 57
593 15 Bystřice nad Pernštejnem

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 07:00 – 17:00
Středa: 07:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Bc. Jiří Daniel – vedoucí 566 590 305 566 590 398 Jiri.daniel@bystricenp.cz
Eduard Sláma – technik 566 590 309 (310) Eduard.slama@bystricenp.cz
Josef Gabriel – registr 566 590 306 Josef.gabriel@bystricenp.cz
Jirčík Karel – SME 566 590 360 Karel.jircik@bystricenp.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016