Registr vozů Brno – Město

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Kounicova 67
601 67 Brno

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00-17:00
Úterý 08:00–12.00
Středa: 08:00-17:00
Čtvrtek: 08:00-12:00
Pátek: 08:00-12:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

JUDr. Ladislav Prudil, MPA–vedoucí odboru 542 174 220, sekr. 257 (8) 542 174 208 542 174 211 prudil.ladislav@brno.cz
Ing. Petr Konopka–ved. odd. správních činností motorových vozidel 542 174 292 542 174 252 konopka.petr@brno.cz
Mgr. Bedřich Poláček- technik, přestavby 542 174 216 nebo 252 polacek.bedrich@brno.cz
Luděk Košťál-stavby,přestavby,výroba 542 174 281,2 kostal.ludek@brno.cz
Bc.Vlastimil Čermák-dovozy,TP-COC listy 542 174 247,4023 cermak.vlastimil@brno.cz
Ing.Josef Janečka-RSHV JmK 542 174 203 janecka.josef@brno.cz
Ing.Štefan Marko-ved.odd. evidence motorových vozidel marko.stefan@brno.cz
Ing.Eva Papoušková-výdej dat a opravy CRV 542 174 189,90
Ing.Jaroslava Sapáková-zasílání spisů vozidel 542 174 147,4082 papouskova.eva@brno.cz
Kateřina Jelínková-podatelna CRV 542 174 257,8 sapakova.jaroslava@brno.cz
Jitka Dundálková-ved.odd.registr řidičů 542 174 198,4285 jelinkova.katerina@brno.cz
Bc.Marcel Haltmar-ved.odd.autoškol 542 174 357,4361 dundalkova.jitka@brno.cz
Mgr.Josef Dočkal-ved.odd.sankčního řízení 542 174 224 haltmar.marcel@brno.cz
Bc. Libor Gruml – technik 542 174 188 dockal.josef@brno.cz

Údaje jsou platné k 26. 9. 2016