Doklady, které k převodu ojetého vozidla potřebuje kupující

Jako kupující auta, budete potřebovat následující dokumenty, ty se liší v rámci toho, zda jste jednatelem firmy, živnostník nebo fyzická osoba.

Firma:

– originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho notářsky ověřenou kopii, kopii OP jednatele či jednatelů dle toho jak za společnost mohou jednat.

Živnostník:

– originál živnostenského listu či jeho notářsky ověřenou kopii, kopii OP majitele živnosti.

Soukromá osoba (občan ČR):

– kopii OP

Soukromá osoba (cizinec):

– kopii pasu a to stran, kde je platné vízum, trvalá adresa bydliště a hlavní stranu pasu s datem narození

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

91 − = 81