Ztráta SPZ / odcizení SPZ

Při zjištění chybějící SPZ (a je jedno, zda chybí jedna nebo obě dvě) nesmíte vyjet na silnici. Nezbývá než rychle jednat. Rádi vám při ztrátě nebo odcizení SPZ pomůžeme. Vystojíme za vás frontu, podáme žádost a předáme nové SPZ.

K vyřízení nových SPZ jsou nutné tyto doklady:

  • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k zajištění vystavení nových SPZ (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing)
  • originál velký technický průkaz
  • originál malého technického průkazu (OTP)
  • protokol z evidenční kontroly

Doklady od majitele:

  • Úředně ověřená plná moc
  • Soukromá osoba (cizinec): jako doklad totožnosti se považuje kopie povolení k pobytu a doklad o přidělení rodného čísla

V případě zprostředkování naší agenturou požadujeme ke každé registraci podepsat plnou moc majitelem vozidla, od 1.1.2015 úředně ověřenou.

Prostudujte si ceník našich služeb a správních poplatků. Jste-li časově vytíženi zavolejte nám na bezplatnou linku 800 158 000 nebo nás kontaktujte online a my Vám pomůžeme se všemi nejasnostmi.

Jízda v autě, na motorce s nečitelnou anebo úplně chybějící registrační značkou je pokutována 10 000 Kč a rokem bez řidičského průkazu. Takto vysoká pokuta dává větší moc pokutovat motoristy, kteří se snaží svou registrační značku zakrýt různými způsoby nebo ji dokonce odmontovávají.

Bez registrační značky nesmí vozidlo vyjet na komunikaci. Pokud majitel vozu zjistí, že nemá značku, musí to ihned ohlásit na policii. Situace bude vyšetřována jako krádež, nicméně i přesto se s vozidlem bez SPZ nesmí vyjet. Hlavní problém se dostaví tehdy, pokud je člověk na pracovní cestě a pojede z Ostravy do Liberce, a tam si všimne chybějící značky. Zpátky musí jet jinak. To, že ztrátu nahlásil policii, nikterak nepomůže. Jestliže značku ztratíte během jízdy a nevíte o tom, a při silniční kontrole se o této skutečnosti dozvíte, nebudou řidiči bránit v jízdě domů. Nicméně mají povinnost přestupek předat do správního řízení. Při správním řízením nebude stačit vaše pouhé tvrzení, že jste na začátku jízdy značku měli, ale pomůže svědectví další osoby.