Změnu barvy vozu je třeba zapsat v registru silničních vozidel

Bílá už nefrčí? Černou má od včerejška v garáži soused? Červená vám připadá nedůstojná vaší nové manažerské pozici? Ať už se coby vlastník silničního vozidla, které je již zapsané do registru vozidel, rozhodnete pro změnu barvy auta z jakéhokoliv důvodu – pochopitelného či bizarního – máte povinnost o takové skutečnosti informovat městský úřad s rozšířenou působností. V opačném případě hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Co budeme potřebovat k přepisu barvy vozidla?

Z pohledu zákonodárce spadá změna barvy vozu do poměrně široké kategorie označené jako „zápis změn údajů do registru silničních vozidel.“ To znamená, že podobně jako např. při montáži tažného zařízení, alternativního pohonu či třeba při výměně karoserie je nutné podat Žádost o provedení změn údajů v registru silničních vozidel (dostupná jak na úřadech, tak na internetu). Kromě ní je nutné si přichystat:

  • technický průkaz silničního, případně přípojného vozidla
  • osvědčení o registraci (malý TP)
  • souhlas vlastníka vozu (např. provozujete-li auto, které formálně patří leasingové společnosti)
  • občanský průkaz, případně doklad o povolení k pobytu či o udělení azylu, je-li žadatelem osoba nemající české občanství
  • při jednání za firmu živnostenský list či výpis z obchodního rejstříku

Při jednání s úřady lze použít originály. Postačí nicméně i ověřené kopie výše uvedených dokumentů. Jednat můžete coby oprávněná osoba jak sami, tak v zastoupení založeném plnou mocí. Na některých úřadech postačí podat výše uvedenou žádost a se změnou údajů nebudou žádné problémy. Jinde pro zápis změn vyžadují protokol z evidenční kontroly, ve kterém bude uvedeno, že reálná barva vozu nesouhlasí s technickým průkazem. Doporučujeme se s úředníky telefonicky předem spojit a zeptat se, zda takový protokol vyžadují.

Změnu barvy vozu je nutné ohlásit do 10 pracovních dní

Stejně jako u ostatních změn údajů v registru silničních vozidel platí i u změny barvy, že je nezbytné ji ohlásit nejpozději 10 dní poté, co k ní došlo. Nestane-li se tak, hrozí vám teoreticky sankce ve výši až 50 tisíc korun, případně nepříjemnosti na STK či při prodeji auta apod.