Zakrytá, upravená nebo nečitelná SPZ vás může poslat na autobus či vlak

Silně nepřiměřená rychlost, alkohol či propadlá STK nejsou jedinými důvody, pro které vás může policista nechat stát u krajnice. Z jízdního řádu ČSAD může udělat povinnou četbu i nevyhovující kondice SPZ. Nejen za chybějící SPZ, nýbrž také za zakrytou, upravenou či nečitelnou SPZ totiž kromě pokuty ve výši 5-10 tisíc korun hrozí i zákaz řízení na 6-12 měsíců.

Značku doporučujeme zběžně kontrolovat před každou jízdou

Nikdo by asi nepředpokládal, že by se našel dobrodruh s odvahou vydat se na silnice bez platné SPZ. Sankce jsou poměrně drsné: 5-10 tisíc pokuta, 6-12 měsíců zákaz řízení. Vtipné ale je, že totožný postih hrozí i řidiči, jehož tabulka registrační značky je zakrytá, nečitelná nebo upravená. Jistě, nikoho by asi nenapadlo si na SPZ něco přimalovat či ji překrýt třeba kusem látky. Zároveň je ale vhodné říct, že o nečitelnost se může klidně postarat i lehké vybělení písmen či případně nános nečistot – hmyzu, sněhu, bláta, špíny. Určitě tedy doporučujeme značku pravidelně kontrolovat.

Přestupek chybějící či nečitelné SPZ nelze řešit v blokovém řízení

Přestupek, který je v Zákoně o provozu na pozemních komunikacích (§125c, 1a) 2.) definován jako „řízení vozidla, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost,“ nelze řešit blokově, vždy dochází ke správnímu řízení. Totéž platí i pro přestupek spočívající v „řízení vozidla, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna registrační značka nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena“ (§125c, 1a) 1.).

Roli vždy hraje lidský faktor

Pokud vás policie kvůli znečištěné SPZ zastaví, rozhodně doporučujeme spíše defenzivní postoj. Omluvte se, vysvětlete, že máte za sebou dlouhou jízdu a že nemůžete ve sněhové vánici zastavovat každých 20 kilometrů. Následně pak SPZ otřete připravenou hadérkou (doporučujeme neustále vozit s sebou). Nebude-li na značce doslova stoletá špína, dost možná vás nakonec policie nechá jet bez ztráty kytičky či jen se symbolickou pokutou za menší přestupek. Lidský faktor je mimořádně důležitý v každé konfliktní situaci, a to jak na straně policistů, tak vás jako řidiče.