Za škodu způsobenou opilým řidičem může být částečně odpovědný i spolujezdec

Všeobecně máme zafixováno, že je v případě nehody jedinou zodpovědnou osobou řidič. Nicméně situace není tak jednoznačná. Před časem rozšířil českou judikaturu poměrně zajímavý případ. Řidič, který za volant usedl pod vlivem drog, způsobil nehodu, při které došlo k několika úmrtím a zraněním. Škodu pak měla zaplatit pojišťovna, u které měl řidič uzavřeno povinné ručení. Ta se ale bránila a nakonec u soudu dosáhla krácení pojistného plnění o 50 %. Důvodem bylo mimo jiné to, že spolucestující o stavu řidiče věděli a tudíž byli za újmu spoluodpovědní.

Je řidič pod vlivem? Vystupte

Pojďme se podívat, co se tehdy stalo. Zfetovaný muž usedl za volant. Došlo k nehodě. Jejím výsledkem byli tři mrtví a tři zranění. Normálně by se předpokládalo, že veškerou škodu včetně nákladů posádky na léčení uhradí pojišťovna, u které měl výtečník řídící pod vlivem návykové látky uzavřeno povinné ručení. Ovšem nestalo se tak.

Pojišťovna se totiž bránila. Smysluplných argumentů přitom měla celý arzenál. Ve vozidle se v době nehody nacházelo pět osob, tedy více, než kolik připouštěl technický průkaz. Posádka navíc nepoužila bezpečnostní pásy. Co se ale ukázalo jako rozhodující, byla skutečnost, že spolucestující věděli o tom, v jakém stavu řidič je, a i přesto se mu svěřili do „péče“.

Prvoinstanční soud svalil veškerou vinu na řidiče. Následné odvolání ale přineslo zvrat

Případ byl nejprve rozhodnut v neprospěch žalující strany. Pojišťovna, u které měl zfetovaný řidič uzavřeno povinné pojištění, tak měla uhradit veškerou škodu včetně např. nákladů na léčení přeživších osob. Ta si ale podala odvolání, během něhož došlo ke zvratu. Městský soud v Praze pak ve svém odůvodnění uvedl:

„Šlo o lehkovážné jednání, mladí lidé porušili zákonem stanovenou povinnost použít bezpečnostní pás a tím, že do vozidla nastoupil větší než povolený počet osob, zvýšili riziko ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.“

Výsledek byl poměrně šokující. Řidič měl být za škodu odpovědný pouze z 20 %. Zbylých 80 % pak šlo na vrub posádky – 50 % za to, že věděli o jeho stavu, a 30 % za to, že nepoužili pásy a překročili počet míst k sezení. Případ pak projednával ještě Nejvyšší soud, který pravomocně snížil spoluvinu posádky na 50 %. I přesto je ale poučení jednoznačné. Pokud víte, že je řidič opilý či pod vlivem návykové látky, vezměte si raději taxi či doběhněte na vlak.

A ani s používáním bezpečnostních pásů to nepodceňujte. Pokud se při nehodě zraníte a bude prokázáno, že použití bezpečnostních pásů mohlo následkům předejít či je zmírnit, nelze vyloučit, že vám pojišťovna zkrátí plnění např. v rámci úrazové pojistky. A co víc, je možné, že pokud např. svým nepřipoutáním zraníte osobu před sebou, bude její pojišťovna škodu (či její část) vymáhat po vás.

Odpovědnost za škodu. Nikoliv za porušení silničního zákona

Dlužno samozřejmě dodat, že se bavíme o sdílené odpovědnosti za škodu. Pokud opilý řidič překročí rychlost či třeba pojede na červenou, pokutu zaplatí sám. Není možné, aby např. na základě identifikace osob podle fotografie pořízené u stacionárního radaru byla část pokuty vymáhána na spolujezdci.