Zákaz řízení za přeškrtnutí loga EU

Za přeškrtnutí loga EU na SPZ hrozí zákaz řízení

SPZ_přeškrtnutí loga eu

Velice rozvášněné reakce vyvolalo nedávno prohlášení, že úpravu SPZ ve formě přeškrtnutí symbolu EU (resp. jeho nahrazení něčím jiným – třeba českým lvem) lze chápat jako porušení definované podoby SPZ a na jí osazené vozidlo lze nahlížet jako na vozidlo bez registrační značky. A za jeho řízení může být udělena dvoutisícová pokuta a zákaz řízení na 6-12 měsíců.

(Ne)vinný protest

přeškrtnutým symbolem EU na registrační značce se na českých silnicích setkáváme poměrně běžně. Řidiči takové značky považují za jakousi formu nenásilného, tichého a – což je zásadní – více méně tolerovaného protestu. V roce 2016, kdy se tyto přelepky začaly objevovat ve velkém z iniciativy Strany svobodných občanů, se sice tehdejší mluvčí policejního prezidia Jozef Bočán nechal slyšet, že takové jednání policisté považují za přestupek, dále se už ale zástupci policie k problematice nevyjadřovali. A ani v médiích se neobjevily signály, že by policie protestéry nějak trestala. Situace se nicméně může rychle změnit.

Přesně definovaná podoba SPZ

Zdeněk Neusar z Ministerstva dopravy na téma přelepování SPZ nedávno mluvil v Rozhlasu. Upozornil na to, že „registrační značka má přesně definovanou podobu a formu a pokud ji nemá, na takové vozidlo by mohlo být obecně pohlíženo jako na vozidlo bez registrační značky a tam by se mohlo jednat o přestupek.“ Přestupek, za jehož spáchání si může provinilec vysloužit zákaz řízení na 6-12 měsíců. V podobném duchu se pro Rozhlas vyjádřil i mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan: „Na registrační značku, ani do její těsné blízkosti nelze lepit nebo zobrazovat cokoliv jiného, co není schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a mohlo by změnit význam registrační značky.“

Zákon porušen nebyl, říkal už v roce 2016 Petr Mach ze Svobodných

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích uvádí, že přestupku se dopustíme tím, že řídíme vozidlo, jehož tabulka registrační značky „je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.“ Předseda Svobodných Petr Mach, který dle svého vyjádření s takto přelepenou SPZ jezdí už roky, nicméně upozorňuje, že podle jeho názoru ke spáchání přestupku nedochází, jelikož „přelepka přes znak EU nijak neztěžuje čitelnost.“ Mach dále dodává: „Každý zákon musí být vykládán vzhledem ke svému účelu, přičemž účelem registračních značek je identifikace vozidel, což přelepka nijak neomezuje.“

Mlácení prázdné slámy, nebo přechod k represivnější interpretaci?

Nutno říct, že Neusarovo prohlášení nebylo nikterak plamenné a využívalo spíše všeobecných formulací. Je tak možné, že aktuální status quo vydrží. I přesto bychom ale rádi apelovali na všechny, kdo uvažují o „instalaci“ přelepky vlajky EU (příp. přelepky s českým lvem apod.), aby zvážili, zda neexistuje jiná forma protestu. Pokud zní vaše odpověď ne, pak vězte, že přelepky je možné i nadále koupit za 20 Kč např. v e-shopu Strany svobodných občanů.