SPZ_dopravní_nehoda

Za nezastavení u dopravní nehody vám může hrozit odnětí svobody

SPZ_dopravní_nehoda

Německá policie ve spolkové zemi Brandenbursko před časem zinscenovala dopravní nehodu, aby zjistila, jakým způsobem na ni kolemjedoucí řidiči zareagují. A výsledky byly šokující. Kolem projely desítky aut a zastavili až projíždějící motorkáři, kteří zároveň figurantce potřísněné červenou barvou poskytli první pomoc. Za neposkytnutí první pomoci přitom za určitých okolností hrozí drastické sankce včetně odnětí svobody.

Účastníci dopravní nehody musí první pomoc poskytnout vždy

§ 47 Zákona o provozu na pozemních komunikacích říká, že účastníci dopravní nehody jsou povinni, došlo-li během dopravní nehody ke zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a ke zraněné osobě přivolat poskytovatele zdravotnické záchranné služby. Nemluví se o tom, jak přesně musí první pomoc proběhnout. Minimálně snahu ale poskytnout musíte (a samozřejmě kontaktovat záchranné složky). V opačném případě vám hrozí pokuta ve výši 1500-2500 Kč.

Trestní zákoník stanovuje povinnost poskytnout první pomoc všem

Nutno dodat, že existuje ještě zákon č. 40/2009 Sb. neboli trestní zákoník. Ten v § 150 říká: „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo někoho jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ Tříletou sankci za neposkytnutí první pomoci pak stanovuje následující odstavec trestního zákoníku osobám, které jsou povinny první pomoc poskytnout z povahy svého zaměstnání (lékaři, zdravotníci). § 151 téhož zákoníku pak obsahuje až pětiletou sankci pro přímé účastníky nehody: „Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.“

Existují okolnosti, za kterých resuscitovat nemusíte

Povinnost poskytnout první pomoc není absolutní. Zproštěni jí jste tehdy, pokud by vám samotnému, případně jiné osobě, hrozilo nebezpečí. To se týká např. zastavení na dálnici a rychlostní silnici, kde hrozí smetení havarovaného vozu i oživující osoby. Andělem strážným se nemusíte stát, pokud existuje riziko výbuchu, ke zraněné posádce se nelze dostat kvůli ohni, žáru, pro nedostupný terén, případně pokud je zraněný člověk agresivní, ozbrojený atp. Zasahovat nemusíte ani tehdy, kdy už jsou na místě nehody přítomné záchranné složky, a dokonce ani tehdy, kdy je patrné, že již zraněným osobám někdo pomoc poskytuje. Pokud bychom se ale podívali na zinscenovanou nehodu z Německa, projíždějící motoristé povinnost poskytnout pomoc měli. Auto nehořelo, terén byl dostupný, záchranné složky nikde.