Historická SPZ a veteránská SPZ

Víte, co znamenají exotické SPZ jako „046 CD93“?

Historická SPZ a veteránská SPZ

Na českých silnicích se kromě klasických SPZ ve tvaru „5B3 5544“ setkáme i s řadou dalších typů značek. A nemáme tím na mysli jen starší registrační značky obsahující ještě kódy okresů. Speciální značky mají také veteráni, sportovní vozy, vozy diplomatů či třeba vojenská vozidla.

Historické SPZ

Pokud starý osobní automobil dlouhou dobu nezměnil majitele, stále jej lze provozovat na původních značkách. Jistě, neděje se to na každém kroku. I dnes ale můžeme narazit např. na Škody Favorit se značkou ve formátu „BRD 44 84“; fajnovou raritkou bývají třeba legendární užitkové Pragy V3S na značkách ve formátu „PS 60 40“. Takové tabulky jsou mimochodem poměrně ceněným artiklem, který přidává na ceně auta. I proto ostatně existují subjekty, které nabízejí jejich renovaci. Ale vraťme se do současnosti.

Veteránské značky

Prvním exotem v moři českých registračních značek jsou zelené veteránské SPZ na bílém podkladu. Osadit jimi lze vozidla starší 30 let, jejichž technický stav je natolik dobrý, že poskytují obstojný náhled do automobilové historie (tzn. mají veteránskou testaci). Formát takové značky je „13V 4115“.

Sportovní SPZ

Pokud na silnici potkáte auto se zelenou registrační značkou na bílém podkladu ve tvaru „04R 1855“, půjde o sportovní vůz, kterému byl vystaven patřičný průkaz sportovního vozidla. Dle Ministerstva dopravy musí takový vůz „odpovídat svým provedením podmínkám, které jsou dány Mezinárodními sportovními řády FIA“ a lze jej provozovat pouze „v místě a čase konání sportovních podniků pořádaných v gesci AS AČR na území ČR. Sportovní vozidlo nesmí být použito k jakýmkoliv jízdám na pozemních komunikacích, a to ani při tréninku a jízdách do místa konání podniku a zpět, pokud není stanoveno jinak“.

Modré značky patří diplomatům

Lahůdkou, která je mimo Prahu hodně vzácná, jsou pak tzv. diplomatické značky. Jde o modré SPZ na bílém podkladu ve tvaru „045 CD95“. Písmena CD pocházejí z francouzštiny s tím, že jde o akronym výrazu corps diplomatique, tedy diplomatický sbor (tj. osoby požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv).

Místo písmen CD pak na diplomatických značkách můžeme nalézt také písmena XX, která nám říkají, že vlastník nebo provozovatel vozu „je administrativně – technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv“. Alternativou jsou také písmena XS identifikující vůz, jehož vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace“. Poslední ze série diplomatických SPZ jsou pak modré značky s písmeny HC, které označují vůz, jehož provozovatelem či vlastníkem je honorární konzul.

Značky s písmenem F označují testovací vozy

Pokud zamíříte do oblasti kolem Mladé Boleslavi, možná narazíte na speciální SPZ ve formátu „F 1234“. Jde o značky identifikující vůz pro zkušební účely, takže v podstatě testovací vozidla. Běžně je používá Škoda Auto.

Vojenské SPZ

Pořádek a evidence musí být, armádu nevyjímaje. Pokud narazíte na vůz se sedmicifernou numerickou registrační značkou (tedy formát 850 12 55), vězte, že jde o vojenské vozidlo. V takovém případě ale mluvíme spíše o VPZ (vojenská poznávací značka) než o SPZ.