Na parkovišti někdy neplatí pravidla silničního provozu

Věděli jste, že na parkovištích někdy neplatí pravidla silničního provozu?

Na parkovišti někdy  neplatí pravidla silničního provozu

Řada řidičů při vjezdu na parkoviště tak trochu tápe, co se týče pravidel silničního provozu. A není se čemu divit. Jakkoliv se to totiž může zdát paradoxní, na některých parkovištích nemusí platit přednost zprava, za parkování na invalidech se vám nic nemusí stát apod. Nevěříte?

Veřejné, anebo soukromé parkoviště?

Veřejné parkovací plochy (tj. ty, které vlastní město, kraj apod.) se považují za místní komunikaci, což znamená, že na nich platí obvyklá pravidla jako na jiných veřejných komunikacích (přednost zprava, tvrdý postih za stání na místě pro invalidy atd.). Stejná pravidla platí také na soukromých parkovištích, která nejsou žádným způsobem fyzicky oddělena od veřejné komunikace.

U soukromých parkovišť, která od veřejné silnice nějakým způsobem oddělena jsou – typicky závorou či turniketem) je ale situace zcela odlišná. Jedná se o soukromý pozemek, na kterém si „pravidla hry“ určuje vlastník. A ačkoliv i zde většinou platí, že s dobrými – a všeobecně uznávanými – motoristickými mravy pochodíte nejlépe, doporučujeme řídit se především pokyny (značením, popisky). V případě jakéhokoliv pochybení platí, že na těchto místech nemůže zasahovat policie (městská ani státní). Takže, čistě teoreticky, vám může projít i propadlá STK či třeba stání na místě pro invalidy (pokud nebude vlastník nic namítat). Stejně tak je ale třeba počítat s možností velmi tvrdého postihu za porušení podmínek.

Podzemní a nadzemní parkoviště

Z pohledu zákona nelze parkovací budovy považovat za pozemní komunikace, z čehož vyplývá, že i zde si pravidla parkovištního provozu určuje vlastník. Opět tedy platí: pozorně sledujte a respektujte značení, případně čtěte podmínky využití parkovací plochy.

Závěrem nutno dodat, že ačkoliv by si na neveřejných parkovacích plochách mohl vlastník stanovit v podstatě jakákoliv pravidla včetně přednosti zleva či třeba odbočování pouze při signalizaci vztyčeným žlutomodrým deštníkem, v praxi se s ničím podobným nesetkáváme. Ostatně vy byste si coby provozovatel parkoviště chtěl přidělávat problémy s tápajícími a nechápajícími řidiči, když je místo toho můžete kasírovat?

Výsledek je tedy často takový, že se i na soukromých parkovacích plochách stejně jezdí jako na klasických pozemních komunikacích (tzn. platí přednost zprava apod.). Nemusí to ale být pravidlem. Proto jakmile projedete přes závoru, zbystřete.