jak přejíždět z pruhu do pruhu na dálnici

Umíte se na tříproudé dálnici správně zařadit do prostředního pruhu?

jak přejíždět z pruhu do pruhu na dálnici

Představte si, že jedete po tříproudé dálnici v pravém pruhu. Dojedete pomalejší vozidlo. Zkontrolujete zrcátko. Ale ve chvíli, kdy zapnete blinkr, udělá totéž i řidič jedoucí v levém pruhu, protože i on se chce zařadit do středového pruhu. Jak byste se zachovali? Šli byste na brzdy a nechali řidiče z levého pruhu vás předjet? Anebo byste do pruhu vjeli tak jak tak?

Šedá zóna v dopravních předpisech? Ale vůbec ne!

Při klasickém zařazování se na dálnici z připojovacího pruhu je to jasné. Přednost mají vozy jedoucí po dálnici. Vy máte povinnost využít připojovací pruh v celé jeho délce a pak se zařadit tak, aniž byste řidiče jedoucí po dálnici omezili či dokonce ohrozili. Pokud bezpečné zařazení není možné, máte dokonce povinnost zastavit a na vhodnou příležitost počkat, třebaže je pravdou, že k takové situaci zpravidla dochází spíše ve městech či na silnicích nižších tříd, ne na dálnici. Jak je to ale s řazením se do prostředního pruhu?

Jasnou odpověď poskytne následující citace z paragrafu 12 Zákona o provozu na pozemních komunikacích: „Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu; obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních pruhů do středních jízdních pruhů na pozemní komunikaci o čtyřech a více jízdních pruzích vyznačených na vozovce.“ Čili přednost při zařazování se má řidič jedoucí v pravém pruhu, nikoliv ten v levém.

Nutno samozřejmě dodat, že k výše popsané situaci by v zásadě nemělo často docházet. Podle zákona by totiž řidič měl jezdit na víceproudé komunikaci vždy v pravém pruhu s tím, že ostatní pruhy může použít pouze pro předjíždění či objíždění. Ale na druhou stranu každý, kdo někdy po D1 ujel aspoň 10 kilometrů, chápe, v jakém technickém stavu pravý pruh často bývá…

Levoproudaření ve městě není přestupek

Další věcí, která souvisí s provozem na víceproudých komunikacích a kterou rozhodně ne každý řidič zná, je skutečnost, že povinnost použít při jízdě vždy pravý pruh neplatí v obcích. Citujme tentýž paragraf téhož zákona. „V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.“ Zároveň je ale třeba pamatovat na to, že „pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě.“ Takže pokud víte, že budete po sto metrech na světlech odbočovat doleva, rozhodně nemusíte automaticky přejíždět do pravého pruhu (a pak se složitě řadit zpět), abyste umožnili předjetí někomu, kdo spěchá domů více než vy.