Žádejte odběr krve

Ukázala orientační zkouška, že jste požili návykovou látku? Vždy trvejte na odběru krve

Žádejte odběr krve

Nejvíce se mluví o alkoholu. Ten ovšem není jedinou zakázanou látkou, kterou před jízdou nesmíte požít a na kterou vás mohou policisté otestovat – buď orientačně na místě, anebo skrze odběr krve. Člověk by takovou kontrolu normálně bral jako nezbytnou formalitu. To ale pouze do doby, kdy se na testeru zobrazí pozitivní výsledek. Co v takovém případě dělat, i když jste si žádnou drogu nevzali? Hlavně trvejte na odvozu k odběru krve. Vzácné totiž nejsou falešně pozitivní výsledky orientačního měření.

Dáte si občas jointa? Pak velký pozor při řízení

Pokud si dáte dvě tři piva, máte v podstatě 100% pravděpodobnost, že na druhý den (a patrně ještě o dost dříve) nenadýcháte. Alkohol totiž tělo odbourá během poměrně krátké doby. Ovšem ne všechny návykové látky fungují stejně. Není velkým tajemstvím, že marihuana v těle vydrží i několik měsíců. A pokud ji kouříte pravidelně, zkouška na drogy asi dopadne pozitivně i tehdy, kdy už třeba týden nebo i více abstinujete. To, že vám v krvi kolují pouze neaktivní metabolity THC, nikoliv psychoaktivní látka jako taková (efekt zkouřenosti, a tedy neschopnosti řídit, dle psychiatrů vymizí zpravidla za 6-18 hodin), je v tuto chvíli druhořadé. Policista vám může na místě zabavit řidičský průkaz, i kdyby to ve tři hodiny ráno a 400 km od vašeho bydliště bylo. V takovém případě rozhodně trvejte na odběru krve, při němž v laboratoři zjistí, zda máte v krvi pouze neaktivní, anebo i aktivní metabolity. I kdyby se nakonec ukázalo, že jste pod vlivem marihuany nebyli (tzn. našli vám pouze neaktivní metabolity), budete muset žádat o vrácení řidičského průkazu. A to může v českých zemích trvat i několik týdnů.

Podobně jako u alkoholu platí oficiálně i u marihuany nulová tolerance. V reálu ale existuje mezní hodnota 2 ng/ml. Tzn. pokud vám bude naměřena hodnota nižší nebo rovná této, není na vás nahlíženo jako na osobu, která je v souladu s § 125c/ 1b) zákona č. 361/2000 Sb. při řízení pod vlivem návykové látky. Berte ale v potaz, že tuto hodnotu coby pravidelný kuřák dost možná překročíte i po týdenní abstinenci.

Z řádného daňového poplatníka feťákem během pár minut? Žádný problém

V předchozím bodě jsme řešili řidiče, kteří marihuanu reálně kouří. Možná si teď říkáte, že si za své peripetie takový člověk může trochu sám. Jasně, pod vlivem „trávy“ už být nemůže. Nicméně pořád je to člověk, který kouří marihuanu. A to je přece jednání navýsost zavrženíhodné, že ano? Normální lidé přece nekouří… Ať tak či onak, názor ať si udělá každý sám.

Teď si ale představte následující situaci. Zastaví vás hlídka a požádá vás o provedení testu na drogy. Nemáte důvod odmítnout. Vždyť přece vaším největším a jediným prohřeškem za poslední desetiletí byla sklenice vína před třemi týdny v neděli. Policista tedy přinese přístroj, vy se podrobíte testu (lidově se říká, že si „líznete“). A za chvíli se dozvíte, že jste pod vlivem pervitinu a že si máte (mimo jiné) zavolat odvoz, protože je vám na místě zadržen řidičský průkaz. Nesmysl, který se vám stát nemůže? No, spoustě řidičů se přesně toto stalo, a to vinou nepřesného testeru DrugWipe 5S.

O problémech přitom policie ví. Už v roce 2015 vydal ředitel dopravní policie Tomáš Lerch doporučení kolegům, aby nevyužívali své oprávnění zadržet řidičský průkaz, pokud bude u řidiče proveden test na přítomnost návykových látek s pozitivním výsledkem a z chování řidiče, případně z odborného lékařského vyšetření, nebude patrné ovlivnění drogou. Jde nicméně pouze o doporučení. Policista vám nadále řidičák sebrat může s tím, že do spisu uvede, že jste třeba měli lesklé oči (neznáme moc lidí, kteří je po celodenní práci na počítači lesklé nemají), ustrašenou náladu (kdo by ji neměl, když z něho dělají neprávem feťáka?) a neklidné chování (upřímně, kdo by v takové situaci vydržel klidný?).

Co tedy dělat v případě, že vám při orientační zkoušce najdou drogy (falešně pozitivní výsledek na pervitin mohou údajně způsobit léky na bolest či energetické nápoje)? Spolupracovat, upravit lesk očí, nepůsobit ustrašeně a doufat, že bude mít policista dobrou náladu a že vás nechá odjet. A také čekat, až o vaší vině či nevině za několik dní až týdnů kompetentně rozhodne laboratorní vyšetření krve, kterou vám ihned po incidentu odeberou.