Bezpečnostní pásy v těhotenství

I těhotné ženy musí používat bezpečnostní pásy

Bezpečnostní pásy v těhotenství

Kolem bezpečnostních pásů a těhotných žen – řidiček či spolujezdkyň – panuje řada nejasností, nepřesností a mýtů. Přitom je situace poměrně přehledná. Podle zákona musí bezpečnostní pásy používat i těhotné ženy. Odborníci pak poukazují na neopodstatněnost obav týkajících se možného poškození plodu v důsledku použití bezpečnostních pásů. Je nicméně pravdou, že je během těhotenství vhodné se poutat tak, aby šel pás nízko přes pánev, nikoliv přes bříško.

Bezpečnostní pásy pomáhají i v těhotenství

Řada žen se obává, že by při dopravní nehodě mohlo kvůli bezpečnostním pásům dojít k poškození nenarozeného dítěte. Ve skutečnosti má ale připoutaná žena třikrát vyšší šanci, že vážnou nehodu přežije nejen ona, ale také dítě. Mudr. Jiří Kepák, gynekolog brněnské Úrazové nemocnice a autor celorepublikového projektu nazvaného „Chraňte sebe a své dítě, vždy se připoutejte“, pak dodává: „Velká část těžkých úrazů během těhotenství vzniká při dopravních nehodách. Přesto je u nás stále ještě význam prevence v podobě správného připoutání tříbodovými pásy podceňován. Dle mého názoru by každá těhotná žena měla být poučena o důležitosti a správném způsobu poutání na sedačce řidiče i spolujezdce“.

Zákon použití pásů nařizuje

Zastaví-li vás policejní hlídka a zjistí, že nemáte zapnuté bezpečnostní pásy, těhotenské bříško vám nepomůže. Podle zákona jsou totiž povinné se za jízdy připoutat i těhotné ženy. Nehraje přitom roli, zda sedíte vepředu či vzadu, ani zda řídíte či jste v autě pouze jako spolujezdkyně.

Bezpečnostní pásy je třeba si upínat pod bříškem

Pásy jsou důležitým bezpečnostním prvkem, který zachraňuje životy všech pasažérů bez ohledu na pohlaví či věk, tedy i těhotných žen. Je nicméně pravdou, že bychom si měli v těhotenství dávat větší pozor na to, jak se poutáme. Správně by měl pás překlenout pánev těhotné ženy, nikoliv břicho. V opačném případě hrozí to, čeho se ženy obávají, tedy zvýšený tlak na břicho, který může mít za následek poranění dělohy a plodu. Rizikem tedy nejsou pásy jako takové, ale spíše způsob, jakým se těhotná žena připoutává. Zajímavostí je, že existují speciální doplňky, které zajišťují optimální polohu bezpečnostního pásu tak, aby nemohlo dojít k ohrožení plodu.

Airbagy jsou bezpečné i pro těhotné ženy

Další zdánlivě diskutabilní oblastí související s cestováním těhotných žen je vhodnost používání airbagů. Odborná veřejnost nicméně airbagy považuje za vhodné a bezpečné i pro těhotné ženy, zejména pak při vyšších rychlostech. Nesmírně důležité nicméně je se připoutat. U nepřipoutaných osob může airbag působit dokonce kontraproduktivně. Dochází totiž k nekontrolovanému nárazu lidského těla do airbagu explodujícího rychlostí i přes 300 km/h.

Pokud bychom tedy měli vše shrnout do několika stručných bodů, zněly by takto:

  • i těhotné ženy musí jezdit připoutané
  • bezpečnostní pás musí být veden nízko přes pánev, nikoliv přes bříško
  • airbagy nevypínejte, jde o funkční bezpečnostní prostředek, který zachraňuje životy – narozené i nenarozené