SPZ na přání

SPZ na přání nově od ledna 2016

Rádi byste své auto osadili SPZ na přání? Od 4. ledna 2016 vám získání takové SPZ v ČR umožňuje novela zákona č. 56/2001 Sb.. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

Kde získat SPZ na přání?

Žádost o získání SPZ vyřizují na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností v místě registrace vozidla. Pokud úředníci váš návrh na SPZ odsouhlasí, zaplatíte poplatek 5000 Kč za jednu tabulku, dohromady tedy 10 000 Kč.

Na přání, ale podle pravidel

Byť se jedná o SPZ na přání, přesto se při výběru znění SPZ musíte řídit určitými pravidly. Značka musí mít daný počet znaků (auto 8 znaků, motocykl 7, moped 5), musí obsahovat alespoň jednu číslici a nelze použít snadno zaměnitelná písmena G, CH, O, Q a W. Všechna písmena pak musí být velká a bez diakritiky. Mezi nepřípustná znění SPZ patří slova, která jsou hanlivá, rasistická, xenofobní, poněcující k nenávisti apod. Vyloučeno je pak také použití zkratek veřejných orgánů – MVCR, MZV,MDCR, PCR atd.

Rádi za vás vystojíme frontu, podáme žádost a předáme do ruky vaše nové SPZ na přání.

V případě zprostředkování naší agenturou požadujeme ke každé registraci podepsat plnou moc majitelem vozidla, od 1.1.2015 úředně ověřenou.

Prostudujte si ceník našich služeb a správních poplatků. Jste-li časově vytíženi zavolejte nám na bezplatnou linku 800 158 000 nebo nás kontaktujte online a my vám pomůžeme s kompletním vyřízením vaší SPZ na přání.