SPZ na přání se staly hitem. Jak je lze získat?

V některých zemích jsou značky na přání etablované již desítky let. U nás přitom ještě nedávno představovaly hudbu budoucnosti. To se změnilo 4. ledna 2016. V tento den mohli fyzické i právnické osoby poprvé zažádat o SPZ, které nevycházejí ze zavedeného vzoru. Osadit si auto, motorku či moped SPZ na přání umožňuje novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

O SPZ na přání zažádáte na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností

Pro zisk SPZ na přání je nezbytné o ni nejprve zažádat na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností v místě registrace vozidla. To lze udělat osobně i písemně (poštou či přes datovou schránku). Pokud úředníci vaše znění odsouhlasí, budete vyzváni k úhradě poplatku (5000 za jednu tabulku, dohromady tedy 10 000 korun). S vytouženou SPZ na přání byste se pak měli shledat do 15 dnů.

Na přání, ale podle pravidel

Znění SPZ na přání si sice určuje motorista sám. Musí však mít na paměti několik omezení, podmínek a pravidel k vydání SPZ na přání. Značka musí mít daný počet znaků (auto – 8, motocykl – 7, moped – 5), musí obsahovat alespoň jednu číslici a nelze použít snadno zaměnitelná písmena G, CH, O, Q a W. Všechna písmena pak musí být velká a bez diakritiky. Mezi nepřípustná znění SPZ patří slova, která jsou hanlivá, rasistická, xenofobní, podněcující k nenávisti apod. Vyloučeno je pak také použití zkratek veřejných orgánů – MVCR, MZV, MDCR, HZS, PCR atd.

Značky jsou nepřenositelné

Možná si vzpomenete, jak si jistý podnikavý Angličan před lety zakoupil SPZ na přání ve znění „F1“. Tu se pak po letech rozhodl prodat a třebaže mu za ni nabízeli miliony liber, potenciální kupce odmítl. Pokud máte podobné spekulativní choutky, musíme vás zklamat. Jednak je samozřejmě znění „F1“ podle české legislativy nepřípustné. Hlavně jsou ale SPZ na přání nepřenositelné a nejde je prodat. Co však udělat můžete, je SPZ na přání vzít a přenést si ji na svůj nový vůz. Zároveň je ale potřeba starý vůz odstavit, případně, pokud jej chcete dále provozovat, jej osadit jinou SPZ. Klidně opět SPZ na přání, avšak s jiným zněním.

Pozor při parkování

Cena SPZ na přání tedy s volitelným zněním činí 5000 + 5000 korun. Na to je potřeba pamatovat, mimo jiné, při parkování. Pokud byste se nešťastnou náhodou při couvání otřeli o SPZ na přání a tu poškodili, půjde o dražší špás než při promáčknutí běžné SPZ. A ještě perlička na závěr. Všimnete-li si, že si váš soused svůj vůz osadil značkou znějící třeba jako FRA NTA01 či FAN TOMAS a vy byste ji chtěli taky, nepropadejte záchvatu žárlivosti. Už vůbec se mu ji pak, byť ve špásu, nesnažte odcizit. Vzhledem k její ceně se totiž bude jednat o trestný čin.