SPZ na přání lze nyní rezervovat před registrací na 6 měsíců

SPZ na přání

FRANTA01, KAR0LINA, PEPIK007 – s trochou nadsázky by se dalo říct, že SPZ na přání dobývají ČR. A trend, zdá se, bude pokračovat. Dost možná k tomu přispěje i skutečnost, že dochází k prodloužení doby rezervace na registrace kýženého znění SPZ ze 3 měsíců na 6. Stále ale platí: Registrační značky na přání musí mít 8 znaků (motocykl 7, moped 5) a musí obsahovat alespoň jednu číslici. Naopak nepřipouští se písmena G, CH, O,Q a W (jsou snadno zaměnitelná). SPZ dále nesmí být hanlivá a nesmí obsahovat zkratku veřejných orgánů.

6 měsíců na žádost o přidělení SPZ na přání

Pokud vás běžný formát SPZ neuspokojuje a poohlížíte se po fajnovější značce na přání, musíte provést registraci u městského úřadu s rozšířenou působností. Pokud znění SPZ vyhovuje podmínkám, úřad ji zaregistruje. Během této rezervace registrace pak máte povinnost požádat o přidělení SPZ ke konkrétnímu vozidlu. Pokud tak neučiníte, rezervace zaniká. Až do nynějška trvala registrace tři měsíce. Nově to bude hned půl roku. Nezdá se to jako zásadní změna. Nicméně ne vždy jde proces koupě vozu jako po másle – do cesty se může postavit nemoc, dovolená, problémy se schvalováním leasingu atd. V takovém případě pak určitě prodloužení lhůty přijde vhod.

Registrační poplatek zůstává na 500 Kč

Kromě pěti tisícovek za jednu tabulku SPZ na přání si musí žadatelé o nové SPZ přichystat ještě pětistovku za rezervaci. Tento poplatek se přitom s prodloužením doby rezervace požadovaného znění nemění. Rezervovat SPZ si můžete i tehdy, pokud ještě nejste vlastníkem vozidla.

SPZ registr je plný vtipných znění

Znění SPZ si sice žadatelé volí podlé své fantazie. Úplně ale neplatí, že by se takové fantazii žádné meze nekladly. Kromě formálních požadavků na počet znaků a minimální počet číslic platí, že znění nesmí obsahovat hanlivý nebo pohoršující výraz, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, a dále název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu.

Fyzické osoby se zpravidla uchylují ke kreativnějšímu znění. V registru SPZ nalezneme např. FANT0MAS, BATM0BIL, M0JEAUTO či třeba H0LCICKA. Vášnivým uživatelem sociálních sítí je pravděpodobně motorista s SPZ znějící FACEB00K. Značku TYBRZD0 si pak nejspíš registroval někdo, kdo není zcela spokojen s plynulostí dopravy. No a co chtěl dotyčný majitel jednostopého stroje vyjádřit značkou NESAH4T, asi není třeba dlouze rozebírat. Za zmínku pak stojí ještě např. SPZ znějící USARMY1. Ta byla překvapivě schválena, ačkoliv bezesporu tvoří zkratku orgánu veřejné moci či státu (byť zahraničního).

Právnické osoby pak registrační značku často chápou jako prostředek ke své propagaci a do znění uvádí svůj název či třeba název produktu.

K rezervaci nepotřebujete vlastnit auto

Oprávněnou osobou k podání žádosti o rezervaci je osoba, která ještě není vlastníkem ani provozovatelem silničního vozidla, ke kterému by mohla požadovat přidělení registrační značky na přání. Žádost o rezervaci registrační značky na přání již k vozidlu přidělené podává vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka. Žádost musí mít písemnou formu. Není stanoven předepsaný formulář žádosti o přidělení registrační značky vozidla. Samotná registrace SPZ na přání je pak na neomezenou dobu. Požádat o značku na přání můžete buď osobně anebo se obrátit na SPZ servis. Rádi za vás nezbytnou administrativu vyřešíme.