SPZ_SKOLA_SMYKU

Škola smyku vám odečte trestné body. Současný legislativní rámec se ale možná změní

SPZ_SKOLA_SMYKU

Již od roku 2006 platí v Česku tzv. bodový systém. Řidiči, kteří se za volantem proviní, pak při akumulaci 12 bodů přicházejí o řidičák. První možností, jak se trestných bodů zbavit, je 12 kalendářních měsíců sekat latinu a jezdit bez přestupku. V takovém případě se vám odečtou 4 body. Druhou alternativou je absolvovat tzv. školu smyku, za níž se odečítají tři body. V poslední době nicméně sílí hlasy volající po změně v systému.

Bez trestných bodů během dvou měsíců

Kritici stávajícího systému argumentují tím, že je až příliš benevolentní. Kurz smyku je totiž možné absolvovat opakovaně. Zákon navíc stanovuje, že může proběhnout jednou v kalendářním roce. Takže pokud si přijedete zasmykovat v prosinci a pak v lednu, přijdete o 6 trestných bodů. Za kurz samozřejmě zaplatíte (kolem 5000 korun). A navíc k tomu, aby vám za jeho absolvování odečetli trestné body, nesmíte mít na kontě dohromady více než 10 bodů a žádný šesti- či sedmibodový přestupek. I přesto se ale aktuálně platná legislativní úprava začíná díky své relativní vstřícnosti dostávat pod palbu kritiky.

Chystá se zpřísnění?

V podstatě všichni odborníci, kteří se na téma školy smyku vyjadřují, vyzdvihují její přínosnost. A zpravidla nejsou ani proti odečítání trestných bodů, třebaže neexistují statistiky prokazující pozitivní vliv absolvování školy smyku na nehodovost, resp. na četnost páchání dopravních přestupků. Podotýkají ale, že je stávající systém poměrně snadno zneužitelný v tom smyslu, že si neukázněný motorista může do školy smyku chodit pro minusové body téměř jako do samoobsluhy. A navrhují možnosti, jak jej zpřísnit. Alternativy by mohly být následující:

  • každý řidič bude moci absolvovat školu smyku max. třikrát za život
  • každý řidič bude moci absolvovat školu smyku jednou za rok (ne kalendářní rok), příp. jednou za 2, 3 roky
  • za absolvování školy smyku se bude odečítat méně bodů (např. jen 2)
  • zavedení progrese: řidič, který má méně než 6 trestných bodů, si může po absolvování školy smyku odečíst 3 body; řidič, který má trestných bodů více, už jen dva.

Možností je samozřejmě výše uvedené alternativy zkombinovat. Jen pro ilustraci: v Německu ještě nedávno platilo, že si řidič s maximálně 8 trestnými body mohl za absolvování školy smyku odečíst 4 body. Pokud ale měl na kontě 9-13 bodů, odečetly se pouze dva. Aktuální německá legislativa nicméně v této otázce zpřísnila. V Polsku pak na školu smyku můžete pouze jednou za pět let, ačkoliv to ještě nedávno šlo každých 6 měsíců.

Kurz smyku/bezpečné jízdy jako povinnost?

Igor Sirota, mluvčí ÚAMK, se nedávno pro server idnes.cz vyjádřil v tom smyslu, že se tento autoklub „zasazuje o to, aby se [kurzy bezpečné jízdy] staly součástí řešení problému mladých řidičů. Tedy, aby v případě řidičských průkazů s omezenou platností bylo jednou z podmínek absolvování specializovaných kurzů. V Rakousku tento systém funguje 14 let a přináší skutečně dobré výsledky.“ Konečné slovo ale budou mít samozřejmě zákonodárci, nikoliv autokluby, instruktoři či dopravní experti.