Propadající se retardér proti rychlé jízdě

Rychle jedoucí řidiče potrestá kromě pokuty propadající se retardér

Propadající se retardér proti rychlé jízdě

Pokud je pravda to, co tvrdí policie a politikové, má nepřiměřená rychlost na svědomí podstatnou část dopravních nehod. Řady standardních prostředků určených k odhalování a persekuci řidičů s příliš těžkou nohou na plynu proto v blízké budoucnosti rozšíří novinka – propadající se „retardér“. Jeho princip je jednoduchý. Řidiče pohybujícího se nedovolenou rychlostí zaznamená měřicí zařízení, které vyšle signál speciálnímu retardéru nacházejícímu se dále na komunikaci. Retardér se těsně před nájezdem výtečníka na něj propadne, důsledkem čehož bude tvrdá rána do podvozku. Samozřejmostí má být i pokuta.

Chytré technologie pro potírání nepřiměřené rychlosti

Již nyní disponují některé obce speciálními radary, které měří rychlost projíždějících vozidel. A pokud je nepřiměřená, vyšlou signál nedalekému inteligentnímu semaforu, který se během chvilky rozsvítí červeně. Na v zásadě stejném principu fungují i propadající se retardéry, které by měly v dohledné budoucnosti dorazit do české kotliny. Zaznamená-li měřicí stanoviště překročení rychlosti, dochází k odeslání signálu speciálnímu retardéru nacházejícímu se např. o 200 metrů dále, který se těsně před průjezdem výtečníka propadne o několik centimetrů. Místo nutnosti zastavit na červenou tak bude podvozek auta provinilého motoristy potrestán řádnou ránou. Samozřejmostí by měla být i pokuta. Z postihu se tak nevykoupíte např. poškozenými tyčkami stabilizátoru.

První speciální retardér míří do Branišovic u Brna

Propadající se retardéry se již nachází v dalších zemích. Osvědčit se měly např. ve Švýcarsku či Švédsku. Co se týče České republiky, první exemplář zamíří do Branišovic u Brna, kde podle místostarosty Marka Sovky překračuje rychlost velká většina řidičů (během cvičného měření mělo jet rychleji než povolenou rychlostí 89 % řidičů mířících na Pohořelice a dokonce 98 % řidičů jedoucích ve směru na Moravský Krumlov).

Masivní nástup propadajících se retardérů patrně nehrozí. I díky jejich ceně

Pokud se inteligentní retardér na Brněnsku osvědčí, je pravděpodobné, že jej budou chtít na svém území nainstalovat i další obce. Masivní expanze novinky by ale byla překvapivá. Náklady na jedno takové zařízení se pohybují kolem 3 milionů korun. A to je částka, která dává vyvstat otázce, zda by nešlo tyto peníze investovat jinak a dost možná efektivněji.

Záchranné složky dostanou propustku

Retardér má podle výrobce schopnost rozpoznat, zda se k němu blíží neukázněný motorista, anebo zásahový vůz na cestě zachraňovat životy. Při průjezdu policejního či sanitního vozu retardér zůstane v běžné poloze a průjezd záchranných složek nijak nezkomplikuje.

Kdo zaplatí případnou škodu na autě?

Projetí simulovaným výmolem se nemusí obejít bez škody na autě. Pokud k ní dojde, nabízí se samozřejmě otázka, kdo je za ni odpovědný. V případě, že by se retardér propadl, aniž by řidič překročil rychlost (např. v důsledku chyby či poruchy), bude za případnou škodu patrně odpovídat obec. U rychle jedoucích motoristů může být situace jiná. A nedá se vyloučit, že se pojišťovna rozhodne krátit či odmítnout plnění v rámci havarijní či jiné pojistky.