Registrace nového vozidla

Registrace nového vozidla, motocyklu, přívěsu, apod. koupeného u dealera

Doklady, které budete potřebovat k registraci

  • originál faktury
  • originál leasingové smlouvy + plná moc od leasingové společnosti k registraci vozidla (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing)
  • originál velkého technického průkazu
  • originál dokladu o povinném ručení (kartička, která se vozí s sebou ve vozidle)


Doklady od majitele - kupujícího

  • Úředně ověřenou plnou moc
  • Soukromá osoba (cizinec): jako doklad totožnosti se považuje kopie povolení k pobytu a doklad o přidělení rodného čísla

V případě zprostředkování naší agenturou požadujeme ke každé registraci podepsat plnou moc majitelem vozidla, od 1.1.2015 úředně ověřenou.

Prostudujte si ceník našich služeb a správních poplatků. Jste-li časově vytíženi zavolejte nám na bezplatnou linku 800 158 000 nebo nás kontaktujte online a my Vám pomůžeme se všemi nejasnostmi.

 

Nové vozidlo je automobil pořízený na území České republiky a je k němu pořízen čistopis velkého technického průkazu. Přesněji řečeno, jedná se o technický průkaz, do kterého není vepsán vlastník nebo provozovatel vozidla. Ještě u něj neproběhlo přihlášení do evidence vozidel. Nové vozidlo s původem ze zahraničí má jiné předpisy přihlášení. Nový automobil je neregistrovaný a musí být přihlášeno do registru silničních vozidel.

První krok k registraci vozidla je zákonné pojištění.  Automobil musí mít sjednané povinné ručení a platná zelená karta slouží jako důkaz, že auto je zákonně pojištěno. Dalšími doklady, které je nutné mít u sebe při registraci je vyplněná žádost, formulář, doklad totožnosti. U fyzické osoby postačí občanský průkaz, u podnikající fyzické osoby to je živnostenský list, u právnické osoby je nutný výpis z obchodního rejstříku. Velký technický průkaz nebo prohlášení o shodě, v případě, že nebyl vydán technický průkaz. Doklad o způsobu nabytí automobilu, kdy může jít o fakturu, kupní smlouvu či leasingovou smlouvu. Při registraci vozidla je zapotřebí uhradit správní poplatek. Ten je u motorového vozidla 800 Kč. Poplatek se hradí na místě zápisu a je podmínkou registrace vozidla. Žádost o registraci se obvykle vyřizuje na počkání.

Pokrýváme celou ČR

Neztrácejte čas! zavoláme vám

Nebo nám napište email

Ke stažení

Generální plná moc (dlouhodobá) Požadujeme ověření notářem Word Pdf

Jednorázová plná moc   Word Pdf