Zápis změn v registru vozidel

Pomůžeme vám při zapsání změn do registru při ukončení leasingu, změně barvy vozidla, zápisu přestavby vozidel do TP apod.

Zápis změny v registru vozidel při ukončení leasingu

  • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti ke změně v registraci vozidla k ukončení leasingu
  • originál velký technický průkaz
  • originál malý technický průkaz (OTP)
  • protokol z evidenční kontroly

Zápis změny v registru vozidel při změně barvy

  • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti ke změně v registraci vozidla ke změně barvy (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing)
  • originál velký technický průkaz
  • originál malý technický průkaz (OTP)
  • uvedení barvy

Doklady od majitele

  • Úředně ověřená plná moc
  • Soukromá osoba (cizinec): jako doklad totožnosti se považuje kopie povolení k pobytu a doklad o přidělení rodného čísla

V případě zprostředkování naší agenturou požadujeme ke každé registraci podepsat plnou moc majitelem vozidla, od 1.1.2015 úředně ověřenou.

Prostudujte si ceník našich služeb a správních poplatků. Jste-li časově vytíženi zavolejte nám na bezplatnou linku 800 158 000 nebo nás kontaktujte online a my Vám pomůžeme se všemi nejasnostmi.