Registr vozů Trutnov

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Slovanské nám. 165
541 16 Trutnov

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Úterý: 08:00 – 15:00
Středa: 08:00 – 17:00
Čtvrtek: 08:00 – 15:00
Pátek: 08:00 – 14:30

Kontaktní osoby registru vozidel:

Mgr.Leoš Křemenský,ved.správního odboru 499 803 323 499 813 033 kremelsky@trutnov.cz
Milan Špůr – ved.odd. DSA 499 803 503 spur@trutnov.cz
Petr Bartůněk 499 803 515 bartunek@trutnov.cz
Květa Kynclová-registr 499 803 505 kynclova@trutnov.cz
Jana Kirschová-registr 499 803 506 kirschova@trutnov.cz
Ilona Cihlářová-registr 499 803 507 cihlarova@trutnov.cz
Milan Brejtr – technik 499 803 508 brejtr@trutnov.cz
Anna Kokošková -SME 499 803 367 kokoskova@trutnov.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016