Registr vozů Rosice

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Žerotínovo nám.1
665 01 Rosice

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Miloš Burian – vedoucí odboru 546 492 161 546 492 169 burian@mesto.rosice.cz
Ondřej Špička – technik, SME 546 492 164 spicka@mesto.rosice.cz
Vladislav Horký – technik, SME 546 492 165 horky@mesto.rosice.cz
Zuzana Patočková – registr vozidel 546 492 163 z.patockova@mesto.rosice.cz
Miroslava Myslínová-registr řidičů 546 492 166 myslinova@mesto.rosice.cz
Petra Rousová-registr řidičů 546 492 166 rousova@mesto.rosice.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016