Registr vozidel Pardubice

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Registr silničních vozidel Pardubice – úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Úterý: 08:00 – 15:30
Středa: 08:00 – 17:00
Čtvrtek: 08:00 – 15:30
Pátek: 08:00 – 14:30

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Vladimír Bakajsa – vedoucí odboru 466 859 351 466 859 352 vladimir.bakajsa@mmp.cz
Kristýna Vojáčková – ved.odd. reg.vozidel 466 859 370 466 859 371 kristyna.vojackova@mmp.cz
Libor Novák- technik 466 859 372 jiri.novak@mmp.cz
Lenka Braunová – registr vozidel 466 859 373 lenka.braunova@mmp.cz
Václav Jamber – technik 466 859 372 vaclav.jamber@mmp.cz
Jana Štefánková-technik,historická vozidla 466 859 372 jana.stefankova@mmp.cz
Dagmar Modrová – SME 466 859 367 dagmar.modrova@mmp.cz
Jiří Řádek-ved.odd.doprav.správních agend 466 859 356 jiri.radek@mmp.cz
Lenka Krausová-registr řidičů,bod.systém 466 859 347 lenka.krausova@mmp.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016