Registr vozů Most

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Radniční 1
434 69 Most

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Středa: 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Jaroslav Mareš – vedoucí odboru 476 448 631 476 702 841 jaroslav.mares@mesto-most.cz
Zbyněk Andrt – technik, registr vozidel 476 448 602 zbynek.andrt@mesto-most.cz
Ing.. Vojtěch Brzoň–ved.odd. dopravy 476 448 607 vojtech.brzon@mesto-most.cz
Bc. Renata Burkovcová – technik, registr 476 448 608 renata.burkovcova@mesto-most.cz
Ing. Tomáš Peterka – technik,registr,SME 476 448 635 tomas.peterka@mesto-most.cz
Monika Sikytová – technik, registr vozidel 476 448 642 monika.sikytova@mesto-most.cz
Ing. Miroslava Pavlová- řidičské průkazy 476 448 612 Miroslava.Pavlova@mesto-most.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016