Registr vozů Louny

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Pod Nemocnicí 2379
440 01 Louny

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Úterý: 08:00 – 15:00
Středa: 08:00 – 17:00
Pátek: 08:00 – 14:45

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Jana Dvořáková – vedoucí odboru 415 621 264 415 621 386 j.dvorakova@mulouny.cz
Ing. Radek Lávic – ved.doprav.oddělení 415 621 248 r.lavic@mulouny.cz
Antonín Fux – technik – registr vozidel 415 621 252,244 a.fux@mulouny.cz
Stanislava Maderáková – registr vozidel 415 621 252, 244 s.maderakova@mulouny.cz
Libor Strnad – registr vozidel 415 621 252, 244 l.strnad@mulouny.cz
Monika Tichá – SME (pracoviště má na adrese – Mírové nám. 35) 415 621 172 m.ticha@mulouny.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016