Registr vozů Konice

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Masarykovo nám. 27
798 52 Konice

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 07:00 – 16:30
Středa: 07:00 – 16:30

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Vítězslav Procházka–ved.odb.dopr.,SME 582 401 461 582 342 463 vitezslav.prochazka@konice.cz
Ing. Frant. Barták-technik, odd.kriz.řízení 582 401 445 frantisek.bartak@konice.cz
Jana Krupková-registr vozidel a řidičů 582 401 444 jana.krupkova@konice.cz
Hana Hamerková,DiS.-registr vozidel,ŘP 582 401 460 hana.hamerkova@konice.cz
Mgr.Ladislav Doseděl-přestupky,bod.systém 582 401 446 ladislav.dosedel@konice.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016