Registr vozů Karviná

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 07:30 – 17:00
Středa: 07:30 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Petr Pluhař – vedoucí odboru 596 387 460 596 387 264 petr.pluhar@karvina.cz
Ing. Jana Michaličková – vedoucí odd., SME 596 387 741 jana.michalickova@karvina.cz
Daniel Osička-technik,registry,bod.systém 596 387 711 daniel.osicka@karvina.cz
Marcela Schobrová-registry 596 387 712 marcela.schobrova@karvina.cz.
Renáta Laryšová – registry 596 387 713 renata.larysova@karvina.cz
Aneta Spurná,DiS – registry,technik, AŠ 596 387 715 aneta.spurna@karvina.cz
Iveta Chroboková-registry 596 387 716 iveta.chrobokova@karvina.cz
Irena Martikánová-registry 596 387 717 irena.martikanova@karvina.cz
Bc. Marie Klusová- bodový systém 596 387 709 marie.klusova@karvina.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016