Registr vozů Jihlava

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Masarykovo nám. 1
586 28 Jihlava

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00
Pátek: 08:00 – 14:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Vladimír Findejs – vedoucí odb. DSA 567 167 763 567 167 799 vladimir.findejs@jihlava-city.cz
Ing. Ján Tinka-ved.odd. 567 167 790 jan.tinka@jihlava-city.cz
Petr Jelínek – vedoucí úseku vozidel 567 167 773 petr.jelinek@jihlava-city.cz
Pavel Duba – SME 567 167 766 pavel.duba@jihlava-city.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016