Registr vozů Česká Lípa

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Děčínská 493
470 36 Česká Lípa

Běžná agenda registru silničních vozidel

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 17:00

Kontaktní osoby registru vozidel:

František Ondřej – vedoucí odboru 487 885 531 487 885 533 ondrej@mucl.cz
Bc. Milan Adamec–ved. odd. registru 487 885 536 487 885 546 adamec@mucl.cz
Václav Loněk – technik 487 885 540 lonek@mucl.cz
Alena Borecká – SME 487 885 544 borecka@mucl.cz

Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016