Registr vozidel Blatná

Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Třída T.G.Masaryka 322
388 11 Blatná

Agenda pracoviště registru vozidel Blatná

  • registrace nového vozidla
  • odhlášení vozidla
  • přihlášení ojetého vozidla
  • trvalé vyřazení vozidla – likvidace
  • druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
  • nové tabulky s registrační značkou
  • výpis z registru silničních vozidel
  • zápis změn údajů a další…

Registr silničních vozidel Blatná – Úřední hodiny

Pondělí: 07,30 – 12,00 13,00 – 17,00
Středa: 07,30 – 12,00 13,00 – 17,00
Pátek: 07,30 – 12,00

Kontaktní osoby registru vozidel:

Ing. Jan Valášek – vedoucí 383 416 220 62 739 037 valasek@mesto-blatna.cz
Zdeňka Jíchová – technik, evidence vozidel 383 416 223 jichova@mesto-blatna.cz
Alena Kohoutová –technik, registr vozidel,registr řidičů, 383 416 224 kohoutova@mesto-blatna.cz
Naděžda Víznerová, Bc. – řidičské průkazy 383 416 225 viznerova@mesto-blatna.cz

Údaje jsou platné k 16. 9. 2019