Registrace individuálně dovezeného vozidla – potřebné doklady

Doklady potřebné k dovozu vozidla do 4 let stáří vozidla

  • originál velkého technického průkazu
  • originál COC listu
  • protokol o provedení evidenční prohlídky
  • kopie dokladu o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
  • úředně ověřenou plnou moc
  • povinné ručení
  • faktura s vyčíslením DPH

U vozidel starších 4 let se provádí technická prohlídka před registrací vozidla.