lékárnička pro první pomoc

První pomoc

lékárnička pro první pomoc

Stále aktuální téma. O to frekventovanější v létě v době prázdnin. V minulém článku jsme rozebírali otázku povinnosti poskytnutí první pomoci. Víme, že poskytnout první pomoc, pokud nám to situace dovolí a neohrožuje naše bezpečí, je naší povinností. A jelikož opakování je matka moudrosti, jak praví chytré přísloví, pojďme si společně základní zásady první pomoci připomenout.

155 a 112

Známá telefonní čísla 155 nebo 112. Jako malé děti nás učili zapamatovat si číslo 155 podle podoby čísla pět se stoličkou (podobně tel. č. na hasiče 150 – nula jako oheň, tel. č. na policii 158 – osmička jako pouta). Číslo 112 – u nás platné již 16 let – funguje jako jednotné evropské číslo tísňového volání. Pomoc si na lince 112 zavoláte ve všech státech EU, ale také ve Švýcarsku (nebo i v Jižní Africe).

Opatrně s vyprošťováním

Začněme z druhé strany. Co nedělat…Pokud nemusíme, pak se zraněným nehýbeme. Pokud hrozí jiné nebezpečí, které může zhoršit stav poraněného – např. nedostaneme-li se k ostatním zraněným nebo potřebujeme-li provést oživování – v takových případech nám nic jiného nezbyde, než poraněného co nejšetrněji vyprostit z vozu. Pokud zraněný dýchá, raději ale vyčkejte na profesionální zásahovou složku.

Zastavte krvácení

Krvácí poraněný? Pak zjistěte zdroj. Pokud vytéká krve příliš, jde nejspíš o tepenné krvácení a pacient může do pár minut vykrvácet. Na zastavení silného krvácení vám pomůže tlak vašich prstů, v lepším případě tlakový obvaz nebo škrtidlo.

Vyšetření základních životních funkcí

Nejde o nic jiného, než zjistit, zda poraněný vnímá a dýchá. Hlasitě na postiženého promluvte, popřípadě mu šetrně zatřeste rameny. V tom horším případě nebude reagovat, protože je v bezvědomí. A potřebuje vaši okamžitou pomoc.

Zabraňte zadušení

Uvolněte dýchací cesty, jednoduše zakloňte zraněnému hlavu. Jednou rukou tlačte na čelo a druhou tlačte do brady směrem vzhůru. Přiložte ucho blízko k ústům a zároveň očima kontrolujte pohyby hrudníku. Stačí 10 vteřin, během kterých by se osoba měla 2x – 3x norálně nadechnout. Kontrolou může být porovnání s vaším dechem.

Pokud je poraněný v bezvědomí a nedýchá normálně, resuscituj

Když zjistíme, že poraněný nedýchá nebo dýchá nepravidelně, chrčí, zahájíme nepřímou srdeční masáž. Klekněte si k pacientovi z boku. A stlačujte hrudník oběma rukama uprostřed hrudní kosti ve frekvenci 100-120x za minutu. Nebo v rytmu písničky “Rolničky, rolničky”. Při čemž hloubka stlačení by měla být kolem 5 cm, ne více než 6 cm. Pokud provádíte srdeční masáž s dýcháním z úst do úst, pak je to v poměru 30 stlačení, 2 vdechy.

V posledních letech se však dýchání z úst do úst doporučuje jen trénovaným záchranářům. Během prvních 4-5 minut se resuscitace obejde bez dýchání z úst do úst. V takovém případě mačkejte hrudník nepřetržitě až do příjezdu záchranky.

Pozor na šok

Pokud pacienta nemusíte oživovat, máte o velkou starost méně. Teď už si jen hlídejte, zda není poraněný v šoku. Příznakem může být povrchní dýchání, slabě hmatatelný zrychlený tep (více než 100/min), bledost, studený lepkavý pot, žíznivost či netečnost. Zvedněte pacientovi dolní končetiny, zajistěte postiženému komfortní teplo. Pro jistotu nedávejte napít, jen v případě nutnosti svlažujte rty.

Volejte známá telefonní čísla záchranných složek. 155 nebo 112. A hlavně nezoufejte, nebudete v tom sami. Asistenti na tísňovém volání vám se vším poradí.