Nový bodový systém od 2022

Přísnější, jindy mírnější, ale rozhodně přehlednější. Takový bude nový bodový systém

Nový bodový systém od 2022

Na změně bodového systému se podíleli tři ministři dopravy. Každý přispěl svou trochou a konečně to vypadá, že se novela zákona o silničním provozu blíží k cílové pásce. Vláda změny postupuje již v září sněmovně ke schválení. Ministr dopravy si umí představit, že nový bodový systém bude platit od ledna 2022.

Nově pouze tři bodové sazby

12 bodů zůstává. Pokud o ně řidič přijde, ztrácí řidičské oprávnění. Nyní jsou přestupky zařazeny do pětibodové škály. Nově bude bodový systém obsahovat pouze 3 sazby: 2,4,6 podle závažnosti přestupku. Tak jako se stanoví pouze tři částky blokové pokuty (1500, 2500 a 5000 Kč). Cílem šéfa resortu dopravy K. Havlíčka je především bojovat proti silničním pirátům, kteří záměrně porušují předpisy. Snad i proto, že ve statistikách zemřelých nebo těžce zraněných na silnicích dlouhodobě dost výrazně zaostáváme za ostatními evropskými zeměmi.

Na pokutách ve správním řízení si připlatíte

Menší prohřešky, jakými jsou třeba špatné parkování, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů či překročení rychlosti do 10 km/h, bude systém trestat méně než doposud. Z kapsy hříšníka, který zaplatí pokutu na místě, to bude “pouze” 1500 Kč. Naopak u středně závažných přestupků, mezi které se řadí držení telefonu při řízení či nedání přednosti v jízdě, bude pevně stanovena sazba 2500 korun. A za jízdu na červenou, otáčení na dálnici nebo při porušení zákazu předjíždění hříšník v blokovém řízení zaplatí 5000 Kč. Ve správním řízení se budou vybírat tak jako tak vyšší pokuty. Jízda “pod vlivem” se může vyšplhat až na 25000 Kč a za odmítnutí testu na alkohol bude hrozit pokuta až 75000 Kč.

Ztráta řidičáku

Zpřísní se rovněž tresty, které souvisejí s odebráním řidičáku. Současná dvouletá sazba se zvýší na roky 3. Při způsobení nehody pod vlivem nebo při hodně vysokém překročení povolené rychlosti tak řidiči bude hrozit zákaz řízení až na 36 měsíců. Na druhou stranu ale již řidič nebude moci přijít o řidičák přímo na místě a to ani v případě odmítnutí kontroly na přítomnost alkoholu nebo drog.

Řidičák na zkoušku

Do novely zákona se rovněž dostal paragraf o řidičích “nováčcích”. Takzvaný řidičák na zkoušku získá každý novopečený řidič na první dva roky. Během těchto 24 měsíců nesmí ztratit 6 bodů, které jsou limitem k odebrání řidičského oprávnění.

Za celý tým SPZ Servis přejeme mnoho šťastných a beztrestných kilometrů na silnicích.