Přihlášení tažného zařízení

Tisíce motoristů se u nás každoročně rozhodnou pro dodatečnou montáž tažného zařízení. Důvodů bývá celá řada. Někdo propadne vášni trávit svou dovolenou v karavanu. Někdo se pak při odvozu materiálu ze stavby či ze zahrady nechce spoléhat na drahé služby stavebních a přepravních firem a zvolí si vlastní vozík. Tak či onak, důležité je jedno. Tažné zařízení je nezbytné přihlásit, a to do 10 dnů od jeho montáže.

Co je potřeba k přihlášení tažného zařízení?

Tak jako u dalších změn v registru silničních vozidel platí i při přihlášení tažného zařízení určitá pravidla. Je nezbytné podat Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel a k ní přiložit:

  • typový list, který musí plně odpovídat schválenému vzoru (razítko a podpis držitele schválení včetně data vystavení) a který dále potvrzuje odbornou montáž tažného zařízení na vozidlo. Takové potvrzení může vystavit:
    • odborná firma s pověřením k montáži tažných zařízení
    • stanice STK prostřednictvím protokolu (pokud bylo tažné zařízení namontováno individuálně či firmou bez pověření)
  • platný občanský průkaz, případně povolení k pobytu u osob, které nejsou občany ČR
  • výpis ze živnostenského či obchodního rejstříku (u podnikatelů)
  • technický průkaz
  • osvědčení o registraci vozu (malý TP)
  • souhlas vlastníka (máte-li např. auto na leasing a formálně nejste jeho vlastníkem)

Po finanční stránce je výhodnější nechat si tažné zařízení namontovat ve firmě s pověřením k montáži. Úkony vedoucí k zápisu tažného zařízení do TP v tomto případě podléhají administrativnímu poplatku symbolických 50 korun. V případě montáže svépomocí či v servisu bez pověření je nutné počítat se zvýšeným administrativním poplatkem 100 korun a dále 250 korunami za kontrolu na STK.

Přihlášení tažného zařízení do registru je povinné. Jinak hrozí pokuta až 50 tisíc korun

Důrazně doporučujeme všem, kdo se rozhodnou si na svůj vůz tažné zařízení namontovat, aby povinnost vyplnit formulář k přihlášení tažného zařízení a provést registraci tažného zařízení nepodcenili. V případě, že se tak nestane, hrozí provinilcům pokuta až 50 tisíc korun. Na registraci k tažnému zařízení je zákonem stanovená doba 10 pracovních dnů od montáže.