Pravidlo zipu v praxi

Dodržování pravidla střídavého řazení neboli zipu je jednou z nejdůležitějších zásad bezpečné jízdy. V české legislativě je zakotveno od roku 2000. A ačkoliv se situace postupně zlepšuje, stále platí, že ne každý řidič ví, jak správně zipovat. Účelem zipu je vždy využití maximální kapacity pozemní komunikace ve všech jízdních pruzích.

Zařazení do průběžného pruhu na poslední chvíli svědčí o pochopení pravidla zipu, ne o buranství

Sbíhají-li se dva pruhy do jednoho, je na základě pravidla zipu potřeba využít celou délku končícího jízdního pruhu tak, aby došlo k maximálnímu využití kapacity pozemní komunikace. Rozhodně neplatí, že by byl řidič, který se do pokračujícího pruhu zařadí na poslední chvíli, buran či dokonce pirát. Právě naopak. Takové jednání svědčí o tom, že ví, jak pravidlo zipování funguje. Logika je přitom velmi jednoduchá. Máme-li hustou dopravu, potřebujeme ji rozmělnit do více jízdních pruhů. Pokud se ale všechna auta do pokračujícího pruhu zařadí stovky metrů před zúžením, zbývajících několik set metrů končícího pruhu přijde zcela vniveč.

Pravidlo zipu neplatí v odbočovacích pruzích

Zipovat je možné pouze v souběžných pruzích. Tedy takových, které vedou stejným směrem s tím, že se v určitém bodě sbíhají. Určitě jej není možné využít např. v situacích, kdy je vedle ucpaného jízdního pruhu ještě volný pruh odbočovací. Dobrou zprávou ale je, že tady chybuje málokdo.

Přednost si nevynucujte

Jedete v pruhu, který končí, a na základě pravidla zipu se chystáte až v místě zúžení zařadit do pokračujícího pruhu. Zapnete blinkr. Nikdo vás ale nechce pustit, byť má povinnost toto udělat. Toto je bohužel scénář, se kterým se na českých silnicích stále setkáváme, byť méně a méně. Pokud tedy narazíte na „balíka“, který očividně o zipu neslyšel, nedoporučujeme si přednost vynucovat částečných najížděním do pruhu, troubením či dokonce gestikulováním. Lepší je zaujmout defenzivnější postoj a prostě počkat, až vás někdo pustí. Situace se rok od roku zlepšuje a pravděpodobnost, že byste zaznamenali výrazné zpoždění, je velmi malá.