Dvoupruhový kruhový objezd

Pravidla na kruhovém objezdu jsou jednoduchá. I když…

Dvoupruhový kruhový objezd

Zrovna o prázdninách člověk vyráží na cesty častěji a prozkoumává republiku křížem krážem. A tak se potkává a seznamuje s ledasčím. Věděli jste ale, že není “kruháč” jako “kruháč”? Pro většinu životem protřelých řidičů asi žádná novinka. Přesto si ale připomeňme, jak že to tedy s kruhovými objezdy je.

Proč vznikají kruhové objezdy?

Kruhové objezdy, nebo také rondely či okružní křižovatky vznikají zpravidla z bezpečnostních důvodů. Taková křižovatka kruhového tvaru roztříští hustý provoz na několik menších jednoduchých pruhů, čímž zpomalí provoz a zjednoduší pravidla a v důsledku pak i urychlí plynulost silničního provozu. Z nepřehledných stále ucpaných křižovatek se tak stávají bezpečnější ostrůvky s plynulejším provozem.

První silniční kruhový objezd (jen pro zajímavost) vznikl v roce 1904 – kde jinde než v USA. U nás taková okružní křižovatka vznikla poprvé v Praze v roce 1930.

Jak vjíždět na kruhový objezd?

Značku kruhového objezdu zpravidla doplňuje značka ”Dej přednost v jízdě!”, v menší míře pak i “Stůj, dej přednost v jízdě”. Takové kruhové objezdy známe všichni už roky a při vjezdu na ně dáváme přednost vozům, které již jsou na kruhovém objezdu.

Od začátku roku 2016 novela silniční vyhlášky pravidla pozměnila. Kruhový objezd – do té doby označován vždy kromě kulaté modrobílé značky také značkou upravující přednost – se nyní může označit pouze značkou kruhového objezdu.

V takovém případě (na příjezdové komunikaci do kruhového objezdu není žádná značka Dej přednost v jízdě nebo Stůj, dej přednost v jízdě) se však mění přednost. A řidič vjíždí na kruháč, protože jako přijíždějící zprava má přednost on.

Možná jste se ještě s takovým kruhovým objezdem nesetkali. V Česku není mnoho okružních křižovatek, které by zároveň neměly značku upravující přednost. Právě proto ale stojí za to, věnovat pozornost značkám při každém vjezdu na kruhový objezd.

Jen pro připomenutí

Pravidlo pro označení kruhového objezdu se sice před pár lety upravilo, ale ostatní pravidla zůstávají stále stejná. Pojďme si je jen krátce připomenout:

  • při vjezdu na kruhový objezd je zakázáno upozorňovat na změnu směru, tzv. blikat (nemáte totiž jinou možnost než jízdu doprava)
  • jízda po kruhovém objezdu se považuje za přímou, proto se nebliká ani při projíždění rondelem,
  • bliká se pouze při výjezdu z kruhového objezdu a při přejíždění mezi pruhy ve vícepruhovém objezdu.

A ještě jednu radu přidáváme. Pokud se dostanete na vícepruhovém kruháči do vnitřního pruhu a chcete vyjet ven, kromě toho, že musíte dávat znamení o změně směru jízdy, současně nesmíte ohrozit ani omezit řidiče, který jede ve vnějším jízdním pruhu. Nespěchejte, někdy je vhodnější a bezpečnější objet kruhový objezd třeba i dvakrát, než z něj úspěšně vyrazíte ven.

Tým SPZ Servis vám přeje krásné a bezpečné léto nejen na cestách.