úhrada škody za poškození vozu při najetí do výmolu

Poškodili jste si auto o výmol? Možná máte nárok na náhradu škody

poskzeni-vymolem

Německý dopravní institut kdysi porovnával kvalitu silnic v Evropě a dospěl k zajímavému zjištění: Česká republika má podle něj silnice na jedničku. Problém prý nastává pouze tehdy, pokud omylem zařadíte dvojku nebo vyšší stupeň. A jelikož jako národ neomylní nejsme, dochází dennodenně k dopravním incidentům, při nichž si ve výmolu motorista poškodí pneumatiku, kolo či dokonce celou nápravu. Částečnou náplastí je nicméně zjištění, že v určitých případech můžeme žádat o náhradu škody.

Nárok máte coby motorista tehdy, pokud nerovnost není označená značkou

Dojde-li k poškození vozidla vlivem nerovnosti, výmolu či jiného defektu na vozovce, můžete žádat správce o náhradu škody pouze tehdy, pokud jste na problematickou silnici nebyly upozorněni příslušnou značkou. Jde o dopravní značku A7a – známý červený trojúhelník, uvnitř něhož se na obdélníkovém podkladu nachází dvojice půlkruhů symbolizujících hrboly. Je-li úsek takto označen, je vaší povinností přizpůsobit jízdu snížené kvalitě vozovky. Na silnicích nižších tříd si někdy člověk opravdu může připadat jako ve výše uvedeném známém vtipu, ale taková je prostě realita.

Incident řádně zadokumentujte

Pokud úsek dopravní značkou označen nebyl a odpovědnost správce a majitele komunikace nezanikla, můžete směle požadovat náhradu škody. Abyste uspěli, je ale nutné celý karambol řádně zadokumentovat. Výborným materiálem může být záznam z palubní kamery, ze kterého je patrná absence výstražného dopravního značení, váš průjezd výmolem a také to, že k poškození došlo skutečně na daném úseku, a ne o 100 km dále. Podkladů je vždy lepší mít více než méně. Takže rozhodně pořiďte i fotografie včetně takové, ze které je patrný rozsah výmolu, tj. jeho hloubka i horizontální rozměry. Pokud s sebou v autě nevozíte metr, což je dost pravděpodobné, měla by kompozice obsahovat předmět, který poslouží jako měřítko (klidně i PET láhev standardizovaných rozměrů).

Kontaktujte správce či majitele komunikace

Dalším krokem je kontaktování osoby, která je správcem či majitelem daného úseku silnice. Řada správců má přímo na svých webových stránkách vyvěšený postup pro řešení škodných událostí, v němž se dočtete, co všechno budete muset doložit a s kterými lidmi a na jakých kontaktních adresách budete komunikovat. Policii ke karambolu sice není nezbytně nutné volat. Její přítomnost je ale rozhodně žádoucí tehdy, kdy je pro vás nemožné či nebezpečné situaci řádně zadokumentovat, příp. pokud předpokládáte rozsáhlejší poškození a vyšší škodu a nechcete na nic zapomenout. Je dost možné, že s vámi bude správce či majitel komunikace jednat maximálně seriózně. Náhrada škody totiž s velkou pravděpodobností nepůjde z jeho kapsy, nýbrž z pojistky, kterou má pro tyto případy uzavřenou.

Hlavně nic neopravovat

Pokud chcete, aby byla vaše žádost vyřízena kladně, vozidlo v žádném případě neopravujte. Podobně jako u kterékoliv jiné škodné události totiž musí i tady nejprve likvidátor pojišťovny posoudit rozsah poškození. Toto je samozřejmě rada za všechny peníze, zvlášť pokud auto používáte ke každodennímu dojíždění do práce a náhradní nemáte. Ale bohužel taková je zavedená praxe při řešení pojistných událostí, a to nejen těch, které souvisí s provozem na pozemních komunikacích.